Professionalisering loopbaanbegeleiding jongeren

De kracht van samen!

In LOB+ bundelen vier kundige, ervaren en enthousiaste trainers en procesbegeleiders hun krachten.

De plus staat voor:

 • optelsom van expertise;
 • meer samenwerking in de keten dankzij ons brede netwerk;
 • de doorlopende lijn die daarmee ontstaat;
 • onze durf ook eens buiten de lijnen te kleuren;
 • uiteindelijk is de meeropbrengst voor de (kwetsbare) jongere die dankzij de professionele LOB meer perspectief krijgt op de loopbaan die hij of zij nastreeft.
Bernadette Bartelings
Marloes van de Camp
Martine Buijsen
Lotte van de Rijt

Bernadette Bartelings

Een van mijn grote hobby’s is koken. Ik ben altijd op zoek naar de beste recepten voor een menu dat past bij het gezelschap dat op bezoek komt. Ook in mijn werk gaat het om de combinatie van ingrediënten die optimaal aansluiten bij de behoeften van jongeren. Want jongeren op weg helpen naar de toekomst die zij zelf voor ogen hebben, daar ben ik al heel lang mee bezig.

Ik heb een zeer gevarieerde loopbaan achter de rug als docent, ontwikkelaar en leidinggevende in het onderwijs. De laatste 12 jaar was ik werkzaam op een vso-school en heb ik me gespecialiseerd in de begeleiding van kwetsbare jongeren. Daartoe volgde ik o.a. de masteropleiding Mediërend leren, de opleiding Loopbaancoach (post-hbo) en diverse aanvullende trainingen en cursussen. Ook vervulde ik coördinerende en organiserende rollen in regionale LOB-activiteiten. Dat smaakte naar meer, dus nu ben ik regio-coördinator vso/pro in RMC-regio 37, druk bezig met het voorkomen van voortijdige (school)uitval.

Al die activiteiten gaven me zoveel energie en inspiratie dat ik ook anderen graag een kijkje in de LOB-keuken geef. Samen met mijn collega’s van LOB+ werk ik via training en advies aan een effectieve begeleiding van jongeren.

Bernadette Bartelings

"Elkaar voeden met relevante kennis biedt de meeste kans op succes!"

Mijn plus voor LOB+:

 • jarenlange ervaring in begeleiding kwetsbare jongeren;
 • jarenlange ervaring als docent, trainer, coach LOB;
 • expert in ontwikkeling en implementatie LOB in het onderwijs;
 • inhoudelijke kennis van onderwijs aan doelgroepen vso, pro en entree;
 • groot netwerk in onderwijs en arbeidsmarkt.

Samen eten is belangrijk, dan ontstaan de mooiste gesprekken.

Marloes van de Camp

Mijn passie ligt al heel lang in het werkveld onderwijs-arbeidsmarkt. Na mijn studie opleidingskundige aan de HAN heb ik een brede expertise ontwikkeld op de thema’s: voorkomen schooluitval, begeleiding jongeren, LOB en ketensamenwerking. Ervaring als projectmanager en trainer deed ik op bij een adviesbureau, in het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, mbo en bij gemeentelijke instellingen. Nu zet ik mijn kennis en ervaring in als zelfstandig ondernemer in dit werkveld.

In samenwerking met Cinop en het programma Naar de Juiste Plek ontwikkelde ik de leergang ‘Effectieve samenwerking voor de begeleiding van jongeren’. Dat is een veranderingsgerichte methodiek die professionals in het netwerk met elkaar laat leren én veranderen. Het contact met jongeren houd ik door mijn werk voor de regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant, waar ik eerst als LOB-coach werkte en nu als regionaal projectleider vsv en kwetsbare jongeren.

Mijn bedrijf heet ‘Love to Work’. Zo sta ik in mijn werk en dat gun ik iedereen, van onderwijsprofessional tot ambtenaar of ondernemer. Maar natuurlijk vooral de jongeren voor wie we het allemaal doen!

Marloes van de Camp

"Motivatie en liefde voor het werk dat je doet, dat gun ik iedereen!"

Mijn plus voor LOB+:

 • brede expertise op het gebied van vsv en kwetsbare jongeren;
 • inhoudelijke kennis over vo, vso, pro en mbo, incl. wet- en regelgeving;
 • ruime ervaring als trainer en ontwikkelaar van opleidingen;
 • manager van grotere projecten en ondernemerschap;
 • regionale en landelijke netwerken binnen 3 O’s: overheid, ondernemers, onderwijs;

Ik geloof in de kracht van motivatie en commitment. Daarmee kunnen we onze gezamenlijke ambities waarmaken.

Martine Buijsen

Een zinvolle en betekenisvolle daginvulling draagt wezenlijk bij aan iemands levensgeluk. Heel belangrijk dus om een plek te vinden die bij je past! Sinds mijn afstuderen als studie- en beroepskeuzeadviseur ben ik daarom gemotiveerd en gepassioneerd bezig met het thema ‘mens & arbeid’. Ik ben begonnen als jobcoach bij Start Kans (nu USG Restart) in Eindhoven. Het was mooi om daar belangrijke stappen in iemands leven te mogen begeleiden. Ook leerde ik er ondernemen, de boer opgaan, iets waar ik nu als ondernemer nog veel profijt van heb.

In 2007 maakte ik de overstap naar het onderwijs. Nu waren het geen volwassenen die ik begeleidde, maar leerlingen van havo-vwo die hun voorkeur vaak nog moesten ontdekken. Ik volgde de opleiding ‘De decaan als loopbaancoach’ (post-hbo) bij Rupert Spijkerman, expert op het gebied van LOB. Daarna ging ik - ook vanuit de VO-Raad – meerdere scholen en decanen begeleiden bij het professionaliseren van LOB.

Toen Rupert Spijkerman mij in 2014 vroeg het stokje van hem over te nemen bij het verzorgen van de opleiding ‘De decaan als loopbaancoach’, ontstond mijn bedrijf LOB123, een CRKBO-erkende onderwijsinstelling. Ik geef daarnaast trainingen voor BiOND (landelijke decanenvereniging) en begeleid scholen en decanen. De connectie met de dagelijkse praktijk en het contact met de jongeren is ook gewaarborgd. Daarnaast werk ik anderhalve dag in de week als decaan havo/vwo op scholengemeenschap WereDi in Valkenswaard.

Martine Buijsen

"Het begint met passie, je komt verder door professionalisering en blijft op hoog niveau door kwaliteit!"

Mijn plus voor LOB+:

 • expert LOB, borging van de kwaliteit van ons aanbod
 • eigenaar LOB123, CRKBO erkende onderwijsinstelling
 • kennisprofessional NOLOC
 • jarenlange ervaring als coach, trainer, docent
 • landelijk netwerk, o.a. korte lijnen met de landelijke decanenvereniging
 • ambassadeur en adviseur LOB bij de VO-Raad
 • afgestudeerd studie- en beroepskeuzeadviseur met focus op trajectbegeleiding van kwetsbare doelgroepen.

Lotte van de Rijt

Zonder verbinding ben je eigenlijk nergens. Daarom heb ik mijn eigen bedrijf voor Onderwijsadvies & Training ook LINK genoemd. LINK staat voor verbinding en ook een beetje voor het lef om buiten de kaders te denken en buiten de platgetreden paden te lopen. Dat laatste is misschien link, maar je boekt er vaak wel resultaat mee.

Dat resultaat streef ik al mijn hele loopbaan na: kwetsbare jongeren begeleiden naar een passende plek in de maatschappij, naar een plek die bij ze past. Ik heb dat eerst gedaan in de vijf jaar dat ik voor de klas stond, daarna als adviseur, projectleider en trainer. Voor het vso en praktijkonderwijs (bege)leidde ik bijvoorbeeld herontwerptrajecten, samenwerkingsverbanden en trainingen voor stagebegeleiders.  Acht jaar later kreeg ik de kans mijn ervaring in te zetten voor een roc. Daar hield ik me bezig met onderwijskundige vraagstukken, zoals invoering van de herziene kwalificatiestructuur (HKS). Ik was de schakel tussen het MT en de docententeams en had zowel een adviserende, inspirerende, informerende als ondersteunende rol. De kunst is ook in die processen de leerling voor ogen te houden. En gezamenlijk concrete stappen vooruit te zetten. Dat kan in open communicatie, door hard te werken en op z’n tijd een gezellig praatje met humor. Hard werken met veel werkplezier, een combinatie die wat mij betreft heel goed mogelijk is.

Lotte van de Rijt

"Met een gezonde dosis passie houd ik resultaat voor ogen, zonder verbinding in samenwerking te verliezen!"

Mijn plus voor LOB+:

 • jarenlange ervaring als trainer gespreksvoering;
 • brede expertise in werkveld onderwijs-arbeidsmarkt;
 • inhoudelijke kennis vo, vso, pro en mbo;
 • regionale en landelijke netwerken in onderwijsland.

Jongeren hun eigen
route laten volgen!

LOB+
06 53 55 78 10
info@lobplus.nl

LOB+ is een samenwerking van diverse organisaties. Meer info.