Professionalisering loopbaanbegeleiding jongeren

Samenwerken zonder schotten

Doel en aanpak

Het begeleiden van jongeren werkt het best als je over de grenzen van je eigen organisatie kunt reiken. In deze training versterk je de samenwerking met jouw collega’s in het netwerk om de (loopbaan)begeleiding van jongeren op hoger peil te krijgen. Door met elkaar de grenzen te verleggen en dezelfde taal te leren spreken draag je bij aan een sluitende samenwerking zodat jongeren passend ondersteund worden bij het vormgeven van hun (studie)loopbaan.

Ѵ Je ontmoet en werkt samen met collega’s uit het regionale werkveld.

Ѵ Je verbreedt je kennis en inzicht op het thema loopbaanbegeleiding.

Ѵ Je zoomt in op jouw netwerk en formuleert wat jij nodig hebt of kunt gebruiken van anderen in de regio.

Ѵ Je gaat op een ‘out of the box’ wijze om met de aanwezige schotten die er zijn in het werkveld.

Doelgroep

 Voor begeleiders van jongeren of beleids- medewerkers vanuit onderwijs, gemeenten /RMC en (werk)bedrijven.

Programma:

Bijeenkomst 1: Kennismaken, introductie en inventarisatie regio.

Bijeenkomst 2: Begeleiden van Jongeren.

Bijeenkomst 3: Werken vanuit netwerken.

Bijeenkomst 4: Grenzen verleggen, omgaan met schotten.

Data, duur en kosten

De training bestaat uit 4 dagdelen van 4 uur. Zelfstudie is niet van toepassing.

De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

Het heeft de voorkeur om deze training in een netwerk rondom jongeren aan te bieden (bv. in de arbeidsmarkt-/RMC regio). Dit vraagt maatwerk en stemmen wij graag af. Kosten zijn in overleg.

Download the flyer

Ons Aanbod

LOB+ scan

Versterk uw onderwijs en bereid uw school voor op succes!

Bouwen aan LOB

In deze training van drie dagdelen staat de implementatie van LOB in jouw organisatie centraal. Hoe krijgen we alle neuzen dezelfde kant op?

LOB visie en vormgeving

Een gezamenlijke visie is het startpunt voor optimale loopbaanoriëntatie- en begeleiding in een organisatie. Onze maatwerk procesbegeleiding begeleidt en ondersteunt dit proces in je orgainsatie.

Regionaal samenwerken voor effectieve begeleiding van jongeren

In deze leergang wordt de samenwerking in de regio te verdiept. Deelnemers gaan aan de slag met de centrale vraag: Hoe versterken wij de (loopbaan)begeleiding van jongeren?

Hoe werkt het puberbrein?

Hoe werken de hersenen van jongeren? En wat betekent dat voor jouw begeleidingsrol? Daarover gaat het in deze workshop.

Motiveren van jongeren in stage en werk

In deze workshop kijken we vanuit een positieve insteek naar jongeren en hun motivatie. Wat werkt?

LOB-expert worden

Onze erkende éénjarige post-hbo opleiding leidt je op tot dé expert op het gebied van loopbaancoaching in het onderwijs.

Gespreksvoering in de school

In deze training van drie dagdelen vergroten LOB-professionals hun bekwaamheid in LOB-begeleidingsgesprekken met jongeren.

Netwerkactiviteiten en Studiedagen

Hoe zetten we jongeren aan het roer in hun (studie)loopbaan! Die vraag staat centraal tijdens onze netwerkactiviteiten en studiedagen.

Samenwerken zonder schotten

In deze training versterken onderwijs, overheid en bedrijfsleven de samenwerking in het netwerk om de begeleiding van jongeren op hoger peil te krijgen.

Jongeren hun eigen
route laten volgen!

LOB+
06 53 55 78 10
info@lobplus.nl

LOB+ is een samenwerking van diverse organisaties. Meer info.