Professionalisering loopbaanbegeleiding jongeren

Motiveren van jongeren in stage en werk

Doel en aanpak

Het binden en begeleiden van jongeren op de werkplek valt niet altijd mee! (Stage) begeleiders worstelen soms met de werking van het puberbrein. Of met het veelvuldig gebruik van smartphone en social media door de studenten. Omgekeerd hebben jongeren vaak een verkeerd beeld van het bedrijf of beroep. Ze hebben prachtige filmpjes gezien en in de praktijk blijkt het soms toch iets minder glanzend te zijn.

Ѵ Je ontmoet en werkt samen met collega’s uit je organisatie en werkveld.

Ѵ Je verbreedt je kennis over jongeren en krijgt handvatten voor het motiveren van jongeren.

Ѵ Je zoomt in op jouw organisatie en netwerk en formuleert wat jij nodig hebt of kunt gebruiken van anderen in de regio.

In deze workshop kijken we vanuit een positieve insteek naar de jongeren en hun motivatie en onderzoeken wat ‘werkt’.

De bijeenkomst heeft een interactief karakter, dus er is alle ruimte voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen en uitdagingen uit de praktijk te delen.

Doelgroep

Voor begeleiders van (kwetsbare) jongeren vanuit onderwijs, overheid en bedrijfsleven: werkgevers, teamleiders, praktijkopleiders, arbeidstoeleiders, stagebegeleiders.

Deze instructieve workshop biedt:

Ѵ De meest recente inzichten in de werking van het puberbrein.

Ѵ Meer informatie over omgaan met generatieverschillen.

Ѵ Tips voor motiveren en binden van jongeren.

Data, duur en kosten

De training bestaat uit 1 dagdeel, zelfstudie is niet van toepassing.

De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.

De bijeenkomst kan incompany of regionaal worden aangeboden. Kosten zijn in overleg.

Planning

...... meld je hier aan.

Download the flyer

Ons Aanbod

LOB+ scan

Versterk uw onderwijs en bereid uw school voor op succes!

Bouwen aan LOB

In deze training van drie dagdelen staat de implementatie van LOB in jouw organisatie centraal. Hoe krijgen we alle neuzen dezelfde kant op?

LOB visie en vormgeving

Een gezamenlijke visie is het startpunt voor optimale loopbaanoriëntatie- en begeleiding in een organisatie. Onze maatwerk procesbegeleiding begeleidt en ondersteunt dit proces in je orgainsatie.

Regionaal samenwerken voor effectieve begeleiding van jongeren

In deze leergang wordt de samenwerking in de regio te verdiept. Deelnemers gaan aan de slag met de centrale vraag: Hoe versterken wij de (loopbaan)begeleiding van jongeren?

Hoe werkt het puberbrein?

Hoe werken de hersenen van jongeren? En wat betekent dat voor jouw begeleidingsrol? Daarover gaat het in deze workshop.

Motiveren van jongeren in stage en werk

In deze workshop kijken we vanuit een positieve insteek naar jongeren en hun motivatie. Wat werkt?

LOB-expert worden

Onze erkende éénjarige post-hbo opleiding leidt je op tot dé expert op het gebied van loopbaancoaching in het onderwijs.

Gespreksvoering in de school

In deze training van drie dagdelen vergroten LOB-professionals hun bekwaamheid in LOB-begeleidingsgesprekken met jongeren.

Netwerkactiviteiten en Studiedagen

Hoe zetten we jongeren aan het roer in hun (studie)loopbaan! Die vraag staat centraal tijdens onze netwerkactiviteiten en studiedagen.

Samenwerken zonder schotten

In deze training versterken onderwijs, overheid en bedrijfsleven de samenwerking in het netwerk om de begeleiding van jongeren op hoger peil te krijgen.

Jongeren hun eigen
route laten volgen!

LOB+
06 53 55 78 10
info@lobplus.nl

LOB+ is een samenwerking van diverse organisaties. Meer info.