Professionalisering loopbaanbegeleiding jongeren

LOB-expert worden

Doel

Alle jongeren verdienen een loopbaanbegeleider, zodat ze uitgedaagd worden zich te ontwikkelen op loopbaangebied! Vaak hebben jongeren genoeg aan het standaard loopbaanbegeleidingstraject. Soms is er extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld omdat er geen beweging zit in een traject, een jongere zich geen eigenaar voelt of echt geen kopen door durft te hakken. Het is wenselijk dat de begeleiding van deze jongeren opgepakt kan worden door een LOB-specialist in de organisatie. Onze erkende éénjarige post-hbo opleiding 'Loopbaancoaching in het onderwijs' leidt onderwijsprofessionals op zodat ze deze specialsitenrol vol zelfvertrouwen kunnen vervullen.

Doelgroep

Voor (maximaal 15) professionals die actief zijn op het gebied van LOB. Denk aan startende en ervaren schooldecanen, arbeidstoeleiders en mentoren die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen of op willen frissen. De opleiding veronderstelt dat de deelnemers in de praktijk werken en als LOB-er belast zijn met specifieke studieloopbaanbegeleidingstaken.

Aanpak

Als cursist leer je stap voor stap een loopbaanbegeleidingstraject vorm te geven. Je ontwikkelt jezelf tot dé LOB-specialist in jouw organisatie. Door de bestudering van theorie in combinatie met de directe toepassing van de grote hoeveelheid werkvormen die je leert inzetten ontwikkel je je eigen persoonlijke stijl van coaching.  Je reflecteert hierover en legt die reflectie vast in je portfolio. De opleiding is onder andere gebaseerd op theorie en inzichten van Rupert Spijkerman. In de workshops wordt waar nodig gewerkt met videointeractie-analyse.

De opleiding wordt na deelname afgesloten met een getuigschrift.

Programma

De opleiding bestaat uit 10 workshops van een dagdeel. Daarin komen de volgende thema’s aan bod:

  • Visie op studieloopbaanontwikkelingsprocessen inclusief de plek van LOB/ loopbaanontwikkeling in de organisatie;
  • Basis gespreksvoering;
  • Het studieloopbaangesprek;
  • Kennis van de persoon toepassen bij studieloopbaantrajecten;
  • Kennis van de wereld van arbeid en opleiding toepassen bij loopbaantrajecten;
  • Werkvormen;
  • Eigen stijl van loopbaancoaching.

De opleiding wordt afgerond met een terugkommiddag inclusief lunch, die ongeveer 6 maanden na de 10de cursusdag plaatsvindt.

Data, duur en kosten

Voor meer infomatie over startdata en kosten zie: https://www.lob123.nl/post-hbo-opleiding

Ons Aanbod

LOB+ scan

Versterk uw onderwijs en bereid uw school voor op succes!

Bouwen aan LOB

In deze training van drie dagdelen staat de implementatie van LOB in jouw organisatie centraal. Hoe krijgen we alle neuzen dezelfde kant op?

LOB visie en vormgeving

Een gezamenlijke visie is het startpunt voor optimale loopbaanoriëntatie- en begeleiding in een organisatie. Onze maatwerk procesbegeleiding begeleidt en ondersteunt dit proces in je orgainsatie.

Regionaal samenwerken voor effectieve begeleiding van jongeren

In deze leergang wordt de samenwerking in de regio te verdiept. Deelnemers gaan aan de slag met de centrale vraag: Hoe versterken wij de (loopbaan)begeleiding van jongeren?

Hoe werkt het puberbrein?

Hoe werken de hersenen van jongeren? En wat betekent dat voor jouw begeleidingsrol? Daarover gaat het in deze workshop.

Motiveren van jongeren in stage en werk

In deze workshop kijken we vanuit een positieve insteek naar jongeren en hun motivatie. Wat werkt?

LOB-expert worden

Onze erkende éénjarige post-hbo opleiding leidt je op tot dé expert op het gebied van loopbaancoaching in het onderwijs.

Gespreksvoering in de school

In deze training van drie dagdelen vergroten LOB-professionals hun bekwaamheid in LOB-begeleidingsgesprekken met jongeren.

Netwerkactiviteiten en Studiedagen

Hoe zetten we jongeren aan het roer in hun (studie)loopbaan! Die vraag staat centraal tijdens onze netwerkactiviteiten en studiedagen.

Samenwerken zonder schotten

In deze training versterken onderwijs, overheid en bedrijfsleven de samenwerking in het netwerk om de begeleiding van jongeren op hoger peil te krijgen.

Wat klanten zeggen over LOB+

Jongeren hun eigen
route laten volgen!

LOB+
06 53 55 78 10
info@lobplus.nl

LOB+ is een samenwerking van diverse organisaties. Meer info.