Professionalisering loopbaanbegeleiding jongeren

LOB visie en vormgeving

Doel

Te vaak nog zien we in scholen enkelingen die op hun eigen plek hun uiterste best doen voor hun eigen leerlingen. In onze procesbegeleiding werken we samen met sleutelfiguren uit de organisatie aan het ontwerpen van een soepel LOB-proces met een eenduidige aanpak voor de hele school. Zo helder dat het gemakkelijk toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk. De aanpak is erop gericht leerlingen/studenten de kans te geven steeds meer regie over hun eigen loopbaanontwikkeling te voeren.

Doelgroep

Voor scholen die actief zijn/worden op het gebied van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB).

Aanpak

Samen met onze procesbeleider gaat de school aan de slag met het formuleren van de visie en het vormgeven van het proces. Daarna volgt stapsgewijze implementatie. Onze procesbegeleiding is altijd een maatwerktraject. De beginsituatie in jouw organisatie is het uitgangspunt. In gezamenlijkheid werken we toe naar de gewenste situatie waardoor een ontwikkelgerichte leeromgeving ontstaat.

Onderdelen

Denk hierbij aan de volgende stappen:

  • visievorming;
  • inventarisatie huidige situatie;
  • bepalen gewenste situatie en doelstellingen;
  • opstellen plan van aanpak;
  • bevorderen communicatie en draagvlak;
  • één-op-één coaching;
  • inventariseren professionaliseringsbehoefte

Data, duur en kosten

In overleg te bepalen.

Ons Aanbod

LOB+ scan

Versterk uw onderwijs en bereid uw school voor op succes!

Bouwen aan LOB

In deze training van drie dagdelen staat de implementatie van LOB in jouw organisatie centraal. Hoe krijgen we alle neuzen dezelfde kant op?

LOB visie en vormgeving

Een gezamenlijke visie is het startpunt voor optimale loopbaanoriëntatie- en begeleiding in een organisatie. Onze maatwerk procesbegeleiding begeleidt en ondersteunt dit proces in je orgainsatie.

Regionaal samenwerken voor effectieve begeleiding van jongeren

In deze leergang wordt de samenwerking in de regio te verdiept. Deelnemers gaan aan de slag met de centrale vraag: Hoe versterken wij de (loopbaan)begeleiding van jongeren?

Hoe werkt het puberbrein?

Hoe werken de hersenen van jongeren? En wat betekent dat voor jouw begeleidingsrol? Daarover gaat het in deze workshop.

Motiveren van jongeren in stage en werk

In deze workshop kijken we vanuit een positieve insteek naar jongeren en hun motivatie. Wat werkt?

LOB-expert worden

Onze erkende éénjarige post-hbo opleiding leidt je op tot dé expert op het gebied van loopbaancoaching in het onderwijs.

Gespreksvoering in de school

In deze training van drie dagdelen vergroten LOB-professionals hun bekwaamheid in LOB-begeleidingsgesprekken met jongeren.

Netwerkactiviteiten en Studiedagen

Hoe zetten we jongeren aan het roer in hun (studie)loopbaan! Die vraag staat centraal tijdens onze netwerkactiviteiten en studiedagen.

Samenwerken zonder schotten

In deze training versterken onderwijs, overheid en bedrijfsleven de samenwerking in het netwerk om de begeleiding van jongeren op hoger peil te krijgen.

Jongeren hun eigen
route laten volgen!

LOB+
06 53 55 78 10
info@lobplus.nl

LOB+ is een samenwerking van diverse organisaties. Meer info.