Professionalisering loopbaanbegeleiding jongeren

‘We stellen ons een wereld voor waarin jongeren geluk vinden in wat ze doen en hun eigen route volgen!’

LOB: loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor (kwetsbare) jongeren! Een toverwoord in een wereld vol (on)mogelijkheden? In de praktijk blijkt het zo eenvoudig nog niet te zijn.

Daarom biedt LOB+ een professionaliseringsaanbod voor allen die er beroepsmatig mee bezig zijn, in scholen, in bedrijven, bij gemeenten en werkbedrijven. Fysiek en/of online bieden we een aanpak-op-maat naar je eigen behoefte. De jongere staat in onze benadering altijd centraal!

En waar staat die plus dan voor?
• optelsom van expertise;
• meer samenwerking in de keten dankzij ons brede netwerk;
• de doorlopende lijn die daarmee ontstaat;
• onze durf ook eens buiten de lijnen te kleuren.

Uiteindelijk is de meeropbrengst voor de (kwetsbare) jongeren. Dankzij professionele LOB krijgen zij meer perspectief in hun loopbaan!

Visie – Verbinding - Focus

Wij geloven sterk in het werken van- uit een gezamenlijke visie. Professionalisering van LOB begint daarom met het samen formuleren van die visie, liefst over de grenzen van de eigen organisatie heen.

Want LOB op hoog niveau is eigenlijk alleen haalbaar als alle partijen in het netwerk ‘school-bedrijf-gemeente’ optimaal samenwerken.

En als er volledige focus op de jongeren is: wat zijn hun vragen en behoeften? welke kant willen zij op? welke weg zien ze voor zich? hoe ontdekken zij hun drijfveren en motivatie? hoe groeien ze toe naar het nemen van regie over hun eigen loopbaan?

Als die focus er is, kun je het gesprek met de leerling op een goede manier aangaan. Dat is maatwerk.

Ook het werk van LOB+ is maatwerk. We bepalen samen waar je staat en waaraan behoefte is.

Ons aanbod is dus niet in beton gegoten, we kunnen het flexibel vormgeven.

Verbinding in het netwerk, focus op meer zelfsturing van de leerling en doorlopende lijnen vormen de rode draad.

Jongeren hun eigen
route laten volgen!

LOB+
06 53 55 78 10
info@lobplus.nl

LOB+ is een samenwerking van diverse organisaties. Meer info.